Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü nedir?

Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Nedir?

Yapay zeka mühendisliği bölümü Gartner tarafından yürütülen araştırma, yapay zeka veya yapay zekanın 2022 yılına kadar 3,9 trilyon ABD doları tutarında bir iş değeri yaratacağını öne sürüyor.

Dahası , bilgi işlem gücü, kapasite, hız ve veri çeşitliliğindeki ilerlemelerin yanı sıra derin sinir ağlarının (DNN) daha da gelişmesi nedeniyle yapay zekanın… Önümüzdeki on yıl için en yıkıcı teknoloji kategorisi olması bekleniyor . Bu büyüme, yapay zeka mühendisliği taban puanları de dahil olmak üzere bir dizi ilgili disiplinde yetenek talebini artırıyor .

Yapay Zeka Mühendisliği
Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü nedir? Bununla ilgili açıkça yazılmış ve yayınlanan makaleyi inceleyiniz. Yapay zeka mühendisliği hakkındadır.

Peki yapay zeka mühendisliği bölümü nedir? Bu soruyu cevaplamadan önce, yapay zekanın evrimine ve uygulanması için araştırmaya değer. Hatta yeni beceriler gerektiren yeni şeyler yapmanın yeni yollarını nasıl etkinleştirdiğine bakmak için biraz geriye gitmeye değer.

Yapay Zekaya (AI) Bir Bakış 

Basit bir ifadeyle yapay zeka, insanlara benzeyen makineler ve sistemler tarafından sergilenen davranış veya faaliyettir. Bir bilgisayar sistemi söz konusu olduğunda, insan davranışını taklit etme konusunda yapay olarak zeki yeteneği, geçmiş faaliyetlerin ve verilerin toplanması ve analizinden kaynaklanır.

Her yeni bilgi parçasıyla, makine kendi kendine düzeltmeler yapabilir, böylece önceki hatalar yeniden ortaya çıkmaz ve yeni girdileri işlemek için kendi üzerinde gerekli ayarlamaları yapabilir. Bu yaklaşım, yapay zeka sistemlerinin görsel algı, konuşma tanıma , karar verme ve farklı diller arasında çeviri gibi normalde insan zekası gerektiren görevleri gerçekleştirmesini sağlar .

AI kavramının gerçekleşme 1943 Keşmekeş içinde McCullough ve Pitts tarafından ilk “yapay nöronlar” keşfiyle birlikte 20. yüzyılda kökleri vardır. İlk Nöron tabanlı ağ bilgisayarı, iki Harvard lisans öğrencileri tarafından, 1950 yılında inşa edilmiştir Marvin Minsky ve Dean Edmonds adlı.

Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü
Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü nedir? Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü ile ilgili bilgiler.

Teknoloji, önümüzdeki birkaç on yıl içinde, yapay zekaya olan ilginin yeniden canlanmasına kadar… 1980’lerin ortasından günümüze daha sürdürülebilir gelişimini besleyene kadar bir dizi zirve ve durgunluk yoluyla gelişti.

Yapay Zeka ve Robotik Ekosistemi

Yapay zeka ve robotik, onu üreten insanların, teknolojinin sahip olduğu veya işleten insanlara göre sahip olduğu elektronik sistemi temsil eder. Ayrıca dijital veya mekanik avantajlardan yararlanma girişimini de temsil eder. Bu, hız (fiziksel reaksiyonlar veya hesaplama), güç, sürekli ve tekrarlayan eylemler için bir kapasite veya aksi takdirde insan sağlığına zararlı veya tehlikeli olabilecek ortamlara dayanma yeteneği açısından olabilir.

Yapay zeka mühendisleri
Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü nedir? Yapay zeka mühendisleri ile ilgili bilgiler.

Bir dizi tamamlayıcı teknoloji, bu amaçlara ulaşmada genellikle yapay zeka ile ilişkilendirilir. Makine öğrenimi (ML), bilgisayarların geçmiş ve güncel verilerden öğrenmesini sağlar. Bunun için istatistiksel teknikler ve karmaşık matematiksel formüller kullanan bir yapay zeka dalıdır.

Özellikle insan beyninin yapısını ve işlevlerini taklit eden algoritmalarla ilgilenen makine öğreniminin bir yan kuruluşu, derin öğrenme olarak bilinir . Doğal dil işleme (NLP), insanlarla makineler arasındaki etkileşimleri kolaylaştırmak için konuşma tanıma ve diğer teknikleri kullanan yapay zekanın bir bilgi işlem koludur.

Yapay zeka mühendisliği bölümü ve makine öğrenimi, veri analizi ile birleştirildiğinde tahmine dayalı analitiği kolaylaştırır – bu, iş planlaması gibi stratejik amaçlar için veya önleyici bakım gibi pratik uygulamalar için tahminler sağlayabilen bir tekniktir.

Yazılımın içine gömülü olan bu teknolojiler, tıp sektörü, jeolojik keşif ve askeri uygulamalar gibi alanlarda uygulayıcılara yardımcı olan uzman sistemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Yapay Zeka Mühendisliği Nedir?

Temelde, yapay zeka mühendisliği; yapay zeka uygulamalarının ve tekniklerinin geliştirilmesinde algoritmaların, bilgisayar programlamanın, sinir ağlarının ve diğer teknolojilerin kullanılmasıdır. Bu teknikler ve uygulamalar tipik olarak ticaret, bilim ve hayatın diğer alanlarında pratik kullanımlara sahip olacaktır.

Bu nedenle bir yapay zeka mühendisi, çeşitli kaynaklardan verimli bir şekilde veri ayıklayabilmeli, algoritmalar tasarlayabilmeli, makine öğrenimi modelleri oluşturup test edebilmeli, daha sonra karmaşık görevleri gerçekleştirebilen yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmak için bu modelleri dağıtabilmelidir.

Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Eğitim gereksinimleri

Örgün eğitim açısından, bir lisans derecesi genellikle bir yapay zeka mühendisi olma yolundaki temel ilk adımdır . Bu kariyer yolu için iyi bir temel sağlayan konular arasında bilgisayar bilimi, matematik, bilgi teknolojisi, istatistik, finans ve ekonomi bulunur.

Veri bilimi, makine öğrenimi ve doğal dil işleme gibi daha özel konular, lisans düzeyinde üniversitelerden, kodlama okullarından ve diğer eğitim kurumlarından sertifika programları olarak yapay zeka mühendisliği adayları için mevcuttur. Makine öğrenimi, derin öğrenme veya veri bilimi için endüstri sertifikaları da bir seçenektir.

Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü nedir?
Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü nedir? Bununla ilgili açıkça yazılmış ve yayınlanan makaleyi inceleyiniz. Yapay zeka mühendisliği hakkındadır.

Göreceğimiz gibi, bilgisayar programlama yapay zeka mühendisliği görevinin hayati bir unsurudur ve Python , Django, JavaScript, CSS, HTML 5, Numpy ve yapay zeka ve veri analitiği alanındaki diğerleri gibi dillerde resmi eğitim, kesin artı.

Lisansüstü düzeyde, bilgisayar bilimleri, matematik, bilişsel bilim veya veri bilimi alanlarında yüksek lisans derecesi, adayları yapay zeka mühendisli bölümü alanının daha teknik yönlerine hazırlayabilir. Resmi iş nitelikleri, potansiyel yapay zeka mühendislerinin sektörde çalışmanın stratejik ve ticari yönleri için hazırlanmasına yardımcı olabilir.

Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü İçin Gerekli Beceriler

Bir yapay zeka mühendisliği bölümü için işini etkili bir şekilde yapması için ihtiyaç duyduğu yetenekler üç geniş kategoriye ayrılır: teknik beceriler, iş becerileri ve sosyal beceriler.

Teknik beceriler

Algoritmalar, makine öğrenimi, sinir ağları ve diğer yapay zeka ile ilgili teknolojilerle çalışmak için bir yapay zeka mühendisinin programlamada iyi olması ve yazılım geliştirme yaşam döngüsü, kodlama teknikleri ve en iyi uygulamaları tam olarak anlaması gerekir.

Yapay zeka modellerinin oluşturulması ve uygulanması için Python, R, Java ve C ++ gibi programlama dilleri gereklidir. Başlıca yapay zeka programlama dillerinden en az birinin bilgisi bir zorunluluktur ve birkaç anahtar dile aşinalık… Yapay zeka mühendislerine her bir görev için en iyi araçları seçme seçeneği sunar. Örneğin Python, genel yapay zeka, makine öğrenimi, doğal dil işleme ve derin öğrenmedeki uygulamaları bulur.

R, yapay zekada en yaygın kullanılan programlama dillerinden biridir. Hatta genellikle derin öğrenme uygulamalarını destekler. Aynı zamanda vektör hesaplamada, fonksiyonel programlamada ve nesne yönelimli programlamada bir araçtır.

Yapay zeka mühendisliği dersleri
Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü nedir? Yapay zeka mühendisliği dersleri ile ilgili bilgiler.

Doğrusal cebir, olasılık ve istatistikteki matematiksel beceriler yapay zekada kullanılır.

Yapay zeka mühendisliği bölümü okuyan insanları Hidden Markov, Naive Bayes, Gaussian karışım modelleri… Hatta doğrusal diskriminant analizi gibi farklı yapay zeka modellerini anlamalarını ve uygulamalarını sağlar. Doğrusal regresyon, KNN, Naive Bayes ve Support Vector Machine gibi makine öğrenimi algoritmalarının anlaşılmasıdır.

Bunlar kendileri de karmaşık matematiksel formüllerdir. Bunlar da yapay zeka mühendisliği bölümü üyelerinin makine öğrenimi modelleri geliştirmesine ve uygulamasına olanak tanır. Benzer şekilde, derin öğrenme algoritmaları ve çeşitli sinir ağları (evrişimli, tekrarlayan, vb.)… Bunlar hakkında bilgi, yapay zeka mühendislerine yapılandırılmamış verilerle yapay zeka modelleri oluşturmak için gerekli becerileri sağlar.

Yapay zeka mühendisi ve matematik

Terabayt veya petabayt hacimlerindeki akış veya gerçek zamanlı üretim verileri, endüstride yapılan yapay zeka mühendisliği çalışmalarının çoğu için ortamı oluşturur. Yapay zeka mühendisleri, bu nedenle, Apache Spark, Hadoop, Cassandra ve MongoDB gibi büyük veri teknolojileri hakkında biraz bilgi gerektirir.

Hızı artırmak için donanım entegrasyonunu gerektiren projeler için, yapay zeka mühendislerinin temel algoritmalardaki ustalıklarının yanı sıra sınıflar, bellek yönetimi ve bağlantıya aşina olmaları gerekir.

Doğal dil işlemede, yapay zeka mühendisleri bilgisayar bilimi, bilgi mühendisliği, dilbilim ve yapay zekayı birleştirir. Ayrıca sistemleri büyük veri setlerini işlemek ve analiz etmek için programlamalıdır. Bunu yapmak için, yapay zeka mühendisinin çeşitli dil, ses ve video kitaplıklarını anlamalıdır. Ayrıca NTLK, Sentiment Analytics, Gensim, TextBlob ve CoreNLP gibi NLP’yi kolaylaştıran araçları anlayabilmesi ve işleyebilmesi gerekir.

Etkili çeviri, konuşma tanıma ve görüntü sınıflandırması için anahtar sağladığından, sinir ağlarının anlaşılması da gereklidir.

Hızlı prototip oluşturma ve A / B testi becerisi, yapay zeka mühendisliği bölümü üyelerine çeşitli fikirleri hızlı bir şekilde yineleme ve en iyi işe yarayana karar verme konusunda avantaj sağlar.

Bu becerinin yapay zeka alanında, belirli bir görev için doğru makine öğrenimi modelini seçmekten… Fiziksel bir parçanın veya montajın ölçekli modelini üretmekten… Tasarım projelerinde üç boyutlu bilgisayar modellerini kullanmaya kadar uzanan bir dizi uygulaması vardır.

Yapay zeka mühendisi iş becerileri

Ticari arenada, yapay zeka mühendisinin, makine öğrenimi sürecinin çeşitli iş süreçlerini desteklemek için nasıl uyarlanabileceğini anlaması önemlidir. Teknik becerilerin işletme için değerli hale geldiği başlangıç ​​noktasıdır. Yapay zeka mühendisi, bir makine öğrenimi modelinin ne zaman devreye alınmaya hazır olduğuna karar vererek ve zaman içindeki doğruluğunu izleyerek performansını yönetebilir. Hatta ne zaman yeniden eğitilmesi veya değiştirilmesi gerektiğine karar verebilir.

Bu şekilde, yapay zeka mühendisleri, kurumsal kaynak planlama (ERP)’de uzmanlaşabilir. Hatta müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri gibi mevcut iş kaynaklarına hızlı bir şekilde makine öğrenimi yetenekleri ekleyebilir .

Yapay zeka mühendisliği ne iş yapar
Yapay Zeka Mühendisliği bölümü dersleri hakkında bir görsel diyelim… Yapay zeka mühendisliği derslerini en iyi betimleyen resim.

Tabii ki, işletme için gerçek değer yaratmak için, yapay zeka mühendisliği, işletmeye özel ve ilgili uygulamalar sağlamak için tamamen teknik olanın ötesine geçmelidir. Bu, yapay zeka mühendislerinin temel işin nasıl yürüdüğünü, müşterilerin kim olduğunu ve pazar ve çalışma ortamının koşullarını anlamasını gerektirir. Bu tür bir anlayış, yapay zeka mühendislerinin teknik fikirlerini başarılı bir şekilde pratik ve verimli iş modellerine dönüştürmelerini sağlar.

Hassas Yetenek

İletişim ve başkalarıyla iyi işbirliği yapma gibi sözde ” yumuşak beceriler “, artık dijital ekonomide çalışan herkes için bir ön koşul. Yapay zeka mühendisliği bir istisna değildir.

Sektörleri hakkında bilgi şu şekildedir: Yaratıcı düşünme yeteneği ve problem çözmeye yönelik analitik bir yaklaşım çözümler geliştirmesini sağlayabilir. Yapay zeka mühendisliği bölümü kurumun karşılaştığı sorunlara yenilikçi ve uygun çözümler geliştirmesini sağlayabilir.

Daha sonra, herkesin anlayabileceği dil ve görselleştirmeleri kullanarak bu fikirleri organizasyon içindeki veya dışındaki tüm ilgili paydaşlara etkili bir şekilde iletebilmeleri gerekir. Google bu konuda gerçekten başarılı.

Yapay zeka mühendisleri daha sonra yapay zeka çözümlerini minimum sürtünmeyle çalışabilmelidir. Hatta maksimum etkiyle uygulamak için kilit paydaşlar ve iş birimleriyle birlikte çalışabilmelidir.

Bir Yapay Zeka Mühendisinin Sorumlulukları

Genel olarak, yapay zeka mühendisi, kuruluş genelinde makine öğrenimi algoritmalarının ve yapay zeka araçlarının tasarımı, uygulanması ve yönetimi için sorumluluk almalıdır. Bu sistemleri kurum genelinde entegre etmek için, yapay zeka mühendisleri, geleneksel iş uygulamalarının mantığını makine öğrenimi modellerinin öğrenilmiş mantığı ile birleştirmekten kaynaklanan benzersiz tasarım zorluklarının üstesinden gelebilmelidir.

Bu ödeme, Yapay zeka mühendisinin önce yapay zeka ve makine öğrenimi modelleri oluşturması gereklidir. Ardından diğer uygulamaların bunları kullanabilmesi için makine öğrenimi modellerini uygulama programı ara yüzlerine (API) dönüştürmesini gerektirir. Yapay zeka mühendisleri daha sonra bir kuruluşun çeşitli paydaşlarına… Bu modellerin sağladığı çıktıları ve sonuçlardan elde edebilecekleri iç görü ve faydaları anlamalarında yardımcı olmalıdır.

Bu yapay zeka mühendisliği ortamının temelinde, yapay zeka mühendisliği bölümü üyelerinin de inşa etmesi gereken bir veri alma ve veri dönüştürme altyapısı yatıyor. Diğer altyapı sorumlulukları arasında… Bir yapay zeka geliştirme ve ürün altyapısının kurulması ve yönetimi ile bir kuruluşun veri bilimi ekibi tarafından kullanılan altyapının otomasyonu yer alır.

Yapay zeka mühendisleri, organizasyonun yapay zeka dağıtımının genel gözetmenleri olarak görevlerinde, iş planlamacılarının daha bilinçli kararlar verebilmesi için istatistiksel analizler yapmalı ve çeşitli modellerinden sonuçlara ince ayar yapmalıdır. Bu, kuruluştaki diğer paydaşlarla bir dereceye kadar işbirliği, iletişim ve koordinasyon gerektirir.

İş Dünyasında Yapay Zeka Mühendisliğinin Rolü

Daha önce de gözlemlediğimiz gibi, yapay zeka mühendisleri, kurumsal kaynak planlama (ERP) yetenekleri ekleyebilir. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve mobil cihaz yönetimi (MDM) gibi iş açısından kritik sistemlere hızlı bir şekilde makine öğrenimi yetenekleri ekleyebilir. Ayrıca sıfırdan yapay zeka içeren iş uygulamaları geliştirebilirler.

Yapay zeka mühendisliği, kuruluşların veri bilimi, veri mühendisliği ve yazılım geliştirmeyi birleştiren karma işletim ortamları oluşturmasını sağlıyor. Başarılı yapay zeka projeleri… İşletmeye değer katacak ve işletmenin ilgili sorunlu noktalarını ele alacak. İster dahili ister müşteri ilişkileri, tedarik zincirleri veya diğer dış faktörlerle ilgili olanlar. Yapay zeka mühendisleri, zayıf veya güçlü yapay zekadan en çok hangi projelerin yararlanacağına karar verme pozisyonundadır.

Sektöre bağlı olarak hareket eder yapay zeka mühendisleri. Yapay zeka mühendisliği bölümü, kurum içinde veri yönetimi ve süreç otomasyonu çalışmalarını kolaylaştırır. Hatta yapay zeka ve bilgi teknolojileri uzmanlarıyla birlikte hareket eder. Örneğin, üretimde yapay zeka geliştiricileri…

Yapay olarak akıllı robotlar oluşturan yazılımlar geliştirmek için elektrik mühendisleriyle yakın bir şekilde çalışır. Perakende ve diğer sektörlerde yapay zeka mühendisleri, makine öğrenimi modelleri geliştirir. Tahmine dayalı analitiği mümkün kılan büyük ve karmaşık veri kümelerini yönetmede veri bilimcileriyle işbirliği yapar. Ve stratejik düzeyde, iş zekası (BI) geliştiricileri, sektör modellerini ve pazar eğilimlerini belirlemek için karmaşık verileri tasarlar, modeller ve analiz eder.

Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü İçin Beklentiler ve Fırsatlar

Yapay zeka mühendisliği bölümü için umut vaat eden zamanlar… Sosyal medya platformu LinkedIn, Aralık 2019’da yayınlanan yıllık Gelişen İşler listesinde yapay zeka uzmanı görevini bir numara olarak değerlendiriyor. “Tipik olarak bir mühendis, araştırmacı veya makine öğrenimine ve yapay zekaya odaklanan başka bir uzmanlık alanı” olarak tanımlanan bu rol… Şu anda yıllık ortalama 140.000 dolar maaş alıyor. Ve bu rol için işe alım, son dört yılda yıllık% 74 oranında artmaktadır.

Yapay Zeka Mühendisliği Nedir?
Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü hakkında ve hatta bununla ilgili betimlenerek yazılmış… Hatta paylaşılan bu makaleyi inceleyiniz. Yapay Zeka Mühendisleri artık bu sayfada.

(Resim kaynağı: Indeed.com )

Benzer şekilde, Indeed’in yıllık “2019’un en iyi 25 işi” listesi… Son birkaç yılda iş ilanlarında % 344’lük bir artış ve 146.000 $ ‘lık yıllık taban maaşı göstererek makine öğrenimi mühendisini bir numara olarak seçti. Yapay zeka mühendisleri için roller… Teknoloji ve otomotiv endüstrilerinden yüksek öğrenim ve spora kadar bir dizi sektörde oluşturuluyor.

Şirket içi yetenekler için, bir kuruluşun en iyi yazılım mühendisleri… Uygulama geliştirmede kapsamlı bir geçmişe sahip olmaları ve makine öğrenimi algoritmalarını yazılıma yerleştirme konusunda deneyim sahibi olmaları muhtemel olduğundan… En kolay şekilde yapay zeka mühendisliği rolüne geçebilirler .

Yapay zeka mühendisliği bölümü için yüksek talebin bir kısmı, mezunları programlama deneyimi… Matematiksel bilgi ve istatistiksel becerilerin istenen karışımını sağlayabilen yüksek öğretim kurumları tarafından karşılanacaktır. Makine öğrenimini tercih ettikleri seçmeli ders olarak seçen adaylar, yapay zeka mühendisliğine geçişte avantaj sağlayacak.

Son düşünceler

Türkiye yapay zeka platformu olarak sizler için bu yazıları paylaştık. Gerçek zamanlı analitik ve insan benzeri akıl yürütme, birçok sektörde giderek daha önemli hale geldikçe ve temeldeki teknoloji olgunlaşmaya devam ettikçe… Yapay zeka mühendisliği bölümü yeteneğine olan talep önümüzdeki yıllarda muhtemelen artacaktır. Bununla birlikte, bu talep şu anda arzın üzerine çıksa da… Bu durum önümüzdeki on yılda daha fazla kuruluşun mevcut çalışanların becerilerini geliştirmeye yönelik programlar başlatmasıyla…

Üniversitelerin daha fazla kurs sunmaya başlaması ve daha fazla kendi kendine motive olmuş birey bir avantaj elde etmek için kendi kendine öğrenme sürecine başlamasıyla değişebilir. Diğer adaylar üzerinde de… Yapay zeka mühendisliği, takip etmek isteyeceğiniz bir kariyer yoluysa, şimdi eğitime erişme ve gerekli becerileri edinme zamanı… Çünkü gerçekten, yapay zeka çok yakın gelecekte mevcut olan en heyecan verici iş fırsatlarından bazılarını yaratmaya hazır.

Özet:

Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü

Yapay zeka mühendisliği bölümü, Gartner tarafından yürütülen araştırmadır… Yapay zeka veya yapay zekanın 2022 yılına kadar 3,9 trilyon ABD doları tutarında bir iş değeri yaratacağını öne sürüyor. Dahası, yapay zekanın, bilgi işlem gücündeki, kapasitesindeki gelişmeler nedeniyle önümüzdeki on yıl için en yıkıcı teknoloji kategorisi olması bekleniyor.

Hız ve veri çeşitliliğinin yanı sıra derin sinir ağlarının (DNN) daha da evrimi. Bu büyüme, yapay zeka mühendisliği de dahil olmak üzere bir dizi ilgili disiplinde yetenek talebini körüklüyor.

Asıl olarak, yapay zeka mühendisliği bölümü şu şekilde tanımlanır: Yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesinde algoritmaların, bilgisayar programlamanın, sinir ağlarının ve diğer teknolojilerin kullanılmasıdır ve teknikleri.

Bu teknikler ve uygulamalar tipik olarak ticaret, bilim ve hayatın diğer alanlarında pratik kullanımlara sahip olacaktır. Bu nedenle bir yapay zeka mühendisi, çeşitli kaynaklardan verimli bir şekilde veri ayıklayabilmeli, algoritmalar tasarlayabilmeli, makine öğrenimi modelleri oluşturup test edebilmeli, daha sonra karmaşık görevleri gerçekleştirebilen yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmak için bu modelleri dağıtabilmelidir.

Yapay zeka mühendisliği bölümü dersleri

Örgün eğitim açısından, bir lisans derecesi genellikle bir yapay zeka mühendisi olma yolundaki temel ilk adımdır. Bir yapay zeka mühendisinin işini etkili bir şekilde yapması için ihtiyaç duyduğu yetenekler üç geniş kategoriye ayrılır: teknik beceriler, iş becerileri ve sosyal beceriler.

Örgün eğitim açısından, bir lisans derecesi genellikle bir yapay zeka mühendisi olma yolundaki temel ilk adımdır. Bir yapay zeka mühendisinin işini etkili bir şekilde yapması için ihtiyaç duyduğu yetenekler üç geniş kategoriye ayrılır: Teknik beceriler, iş becerileri ve sosyal beceriler.

Örgün eğitim açısından, bir lisans derecesi genellikle bir yapay zeka mühendisi olma yolundaki temel ilk adımdır. Bir yapay zeka mühendisinin işini etkili bir şekilde yapması için ihtiyaç duyduğu yetenekler üç geniş kategoriye ayrılır: Teknik beceriler, iş becerileri ve sosyal beceriler.

“Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü nedir?” üzerine 3 yorum

 1. I’m really enjoying the theme/design of your blog.
  Do you ever run into any browser compatibility issues?
  A number of my blog visitors have complained about my blog not working correctly in Explorer but
  looks great in Chrome. Do you have any solutions to help fix this
  issue?

  Cevapla
 2. Yapay zeka mühendisliği bölümü yeni açılan bir bölüm. Umarım Türkiye de 2021 yılı için hayırlı olur.

  Cevapla

Yorum yapın